Graafwerkzaamheden week 46

Graafwerkzaamheden

Datum: 20 november 2016

 

De graafwerkzaamheden zijn begonnen. De gemeente is bezig een riool aan te leggen van de Dillenburg naar de Wilhelminaweg. Daarbij wordt ook de oppervlakkige afstroming gewaarborgd. Er is een berg grondverzet nodig om de juiste helling te creëren. Tevens wordt in het werk de inrit aan de Dillenburg aangelegd en worden er twee parkeerplaatsen op eigenterrein aan de Wilhelminaweg aangelegd.

We verwachten dat dit alles eind november gereed is.

Op de erfscheiding (aan de zuidkant ) worden in december de zonnepanelen geplaatst.

De grondwerkzaamheden aan de noord kant (Movie W), worden in december uitgevoerd en als het weer mee zit worden ook de bodem warmtebronnen geboord in december.

Aan de binnenkant wordt nu volop gewerkt om de betimmering voor de isolatie aan te brengen. Dit is regelwerk met een luchtdicht/ dampopen vlies waarachter straks cellulosevlokken worden geblazen.

Gezien vanaf de Wilhelminaweg

De diepte van het riool tov maaiveld (Dillenburg)

 

Detail van de isolatie opbouw (links, dakbeschot met vlies, rechts spant met betengeling). Daartussen komen cellulosevlokken.

Nu de bomen gerooid zijn die op de erfgrens stonden is het pand heel mooi te zien vanuit de uiterwaarden.

 

 

Graafwerkzaamheden week 46

Strippen is klaar, de opbouw kan beginnen

Strippen is klaar, de opbouw kan beginnen

 

Datum: 13 november 2016

 

De afgelopen maand is er veel gebeurt. Zo is er nieuw asbest gevonden (rond de gordingen), heel vervelend spul, een soort papier dat verpulvert onder je handen en dus de hoogste risicoklasse.

Gelukkig is alles nu verwijdert en het pand is vrijgegeven.

Het strippen is daarna in volle vaart doorgegaan. Alle radiatoren en verwarmingsbuizen zijn er uit, de doka is gestript en de doorbraken zijn gemaakt.

Afgelopen week is begonnen met de voorbereiding om de dakisolatie aan te brengen. Daarvoor is er een werkvloer op zolder aangebracht, zodat de betengeling en het folie makkelijker kan worden aangebracht.

Tevens hebben we isolatiesubsidie bij RVO aangevraagd. De beslissing hierover verwachten we rond week 1 van 2017.

Momenteel werkt de aannemer van de gemeente aan het aanleggen van het riool van Dillenburg naar de Wilhelminaweg en daarbij wordt veel grondverzet gedaan en begint de tuin op niveau te komen. Deze werkzaamheden zijn waarschijnlijk eind november gereed.

 

 

 

 

 

Strippen is klaar, de opbouw kan beginnen