Stilte

Stilte,

Datum: 27 april 2016

 

Beste mensen het is een beetje stil rondom de ontwikkelingen aan de Wilhelminaweg 5.

De reden, we hebben de vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente en deze is nu in behandeling.

We hebben inmiddels 2 bijeenkomsten van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gehad (CRK) .

Deze commissie is adviserend naar de vergunningverlenende instantie; de Omgevingsdienst de Vallei.

De CRK heeft vooral vragen over de tuininrichting en de erfscheiding. Deze aanvullende informatie wordt momenteel voorbereid.

De Rijksmonumenten Commissie had een aantal aanbevelingen, waar we dankbaar gebruik van maken.

We hebben van beide commissies een groot compliment gekregen over de planvorming en het behoud van het monumentale karakter.

Kortom, we zitten op de goede weg en hopen zeer binnen kort dat we een positief advies krijgen van de CRK zodat de Omgevingsdienst haar werk kan afmaken.

 

Binnenkort zal het beneden appartement in de verkoop komen. Het komt op Funda te staan en via Mobach makelaar kan informatie worden ingewonnen. Mensen die al eerder interesse hebben getoond worden via de email op de hoogte gesteld.

 

Kortom , als alles goed gaat kan de restauratie/ verbouw in september starten.

Stilte