De Energieladder van Wilhelminaweg 5

De Energieladder van Wilhelminaweg 5

 

Datum: 24 januari 2016

 

 

Een van de doelstellingen bij de restauratie/ renovatie van Wilhelminaweg 5 is het verduurzamen van het pand.

Dit zowel met ecologische materialen (hierover later meer) , maar zeker ook op het gebied van energiegebruik en opwekking.

Streven is om naar nul op de meter te gaan.

Allereerste is daar de huidige situatie voor doorgerekend. Dat wil zeggen in het huidige pand, zonder grote aanpassingen, komen twee woningen.

Om het eenvoudiger te maken hebben we de energie behoefte omgerekend naar kWh per jaar .

140.000 kWh/jaar is nodig voor de huidige situatie

 

We hebben alternatieven als warmbouwen doorgerekend maar isolatie levert toch de meeste energiewinst op:

Er wordt stevig geïsoleerd maar alleen die ruimtes waar ook geeft wordt, verkeersruimtes worden licht geïsoleerd maar ook licht verwarmt.

De RC waardes bedragen op de buitengevels RC 6 en tegen het dak RC 5.

De energiebehoefte neemt hierdoor af tot : 48.000 kWh/jaar, of te wel een reductie van 66%.

 

Let op deze isolatie gaat niet ten koste van de monumentale waarde (verlies van details).

 

Indien we de benodigde energie op kunnen wekken met een warmtepomp op basis van geothermie dan is er een verdere reductie mogelijk en wel tot 17.000 kWh/jaar. Ten opzichte van de uitgangssituatie is dit een verbetering van 88%.

Deze 17.000 kWh zouden wij graag op willen wekken met behulp van zonnepanelen.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat plaatsing op het dakvlak te kostbaar is. Daarom wordt deze optie niet verder uitgewerkt. Wel willen we kijken of we zonnepanelen op kunnen nemen in de erfscheiding (aan de zuidkant).

 

Nu blijkt dat het isoleren behoorlijk kostbaar is, waardoor we nu ene tussenvariant aan het uitwerken zijn. (wel dak isolatie maar geen muur isolatie).

Daarmee neemt de energie behoefte toe naar: 90.000 kWh (bijna het dubbele ten opzichte van een goede isolatie), maar nog steeds een verbetering ten opzichte van de huidige situatie van 36%.

Indien we hier een warmte pomp gaan toepassen kan het rendement omhoog naar: 80%

 

 

1m3 gas : 9,769 kWh (energie inhoud)

COP warmtepomp: 5,5

 

OPZET

             

W5 bestaande situatie

             

geen isolatie wel gebruik als 2 woningen

             
 

electra

gas

omgerekend

totaal kWh

EL

WP

totaal incl WP

woning beneden

4000

5000

48.845

52.845

4.000

8.881

12.881

woning boven

4000

5000

48.845

52.845

4.000

8.881

12.881

gasten verblijf

2000

2500

24.423

26.423

2.000

4.440

6.440

algemene ruimten en gangen

 

1000

9.769

9.769

1.776

1.776

               
       

141.882

   

33.978

               

W5 nieuwe situatie

             

wel isolatie, gebruik als 2 woningen en lift

           
 

electra

gas

omgerekend

totaal kWh

EL

WP

totaal incl WP

woning beneden

4000

1521

14.859

18.859

4.000

2.702

6.702

woning boven

4000

1521

14.859

18.859

4.000

2.702

6.702

gasten verblijf

2000

258

2.520

4.520

2.000

458

2.458

algemene ruimten en gangen

 

585

5.715

5.715

1.039

1.039

               
       

47.953

   

16.900

               
               
               

W5 nieuwe situatie

             

wel dak geen muren isolatie, gebruik als 2 woningen en lift

         
 

electra

gas

omgerekend

totaal kWh

EL

WP

totaal incl WP

woning beneden

4000

3750

36.634

40.634

4000

6.661

10.661

woning boven

4000

3750

36.634

40.634

4000

6.661

10.661

gasten verblijf

2000

648

6.330

8.330

2000

1.151

3.151

algemene ruimten en gangen

 

140

1.368

1.368

0

249

249

               
       

90.965

   

24.721

               

 

 

De Energieladder van Wilhelminaweg 5

Gesprek CRK: Commissie Ruimte en Kwaliteit

Gesprek CRK: Commissie Ruimte en Kwaliteit

 

Datum: 17 januari 2016

 

Afgelopen week is er een eerste informele toetsing geweest van onze plannen bij de CRK, zowel van de gemeente als het Rijk.

Het spreekt voor zich dat er geen besluiten zijn genomen of toezeggingen zijn gedaan, maar wat volgens ons heel belangrijk was dat er geen afwijzingen zijn vernomen.

Lastige punten zoals zonnepanelen en de lift is gevraagd om randvoorwaarden , zodat wij kunnen kijken of we binnen deze randvoorwaarden tot passende oplossingen kunnen komen.

 

Zo is mijn beleving dat als we een dak vullend concept kunnen voorstellen waarbij de zonnepanelen een gesloten geheel vormen en de leien niet beschadigen er een mogelijkheid is voor een acceptabele oplossing.

Het zelfde geldt ook voor de lift, deze past in het concept functieverandering en levensloopbestendig, maar de inpassing moet wel kloppen. Het is dus een esthetische uitdaging.

 

Planning:

Voor ons staan nu de volgende punten op de planning:

  • Een serieuze prijs opgaaf van de aannemer;
  • Een planning wanneer de omgevingsvergunning kan worden ingediend;
  • De proceduretijd van de vergunning aanvraag (6 weken of 12 weken);
  • Ruimtelijk ontwerp van de tuin/ schuurtjes, parkeerplaatsen en afwatering.

Wij hopen dit alles voor midden februari gereed te hebben, ik hou je op de hoogte

 

Terug naar de website: www.wilhelminaweg5.nl

 

Gesprek CRK: Commissie Ruimte en Kwaliteit