FuelCell (toekomstige)oplossing?

 

Dd 28 november 2015

FuelCell (toekomstige)oplossing?

 

Ik ben op onderzoek geweest om te kijken of de fuelcell technologie, dus waterstof omzetten in elektriciteit en warmte een mogelijk oplossing zou kunnen zijn om los van het net toch aan elektriciteit te komen.

 

En, ja de technologie ontwikkeld zich in een snel tempo, maar vooral in industriële toepassingen en nog niet in toepassingen voor huishoudens.

De verwachting is dat dit wel binnen 5-10 tot de mogelijkheden behoort.

Voor ons betekend dit, dat we naar andere bronnen van elektriciteit moeten kijken om de Warmtepomp aan te sturen.

De Warmtepomp, water uit de bron, op te pompen en van ongeveer 12 0C om te zetten naar 28 0C en die warmte gebruiken voor ruimte verwarming.

Met een rendement (COP) van 1: 5 tot 1: 8 , betekend dat dat je met 1 kWh 5 kW warmte op kan wekken.

Misschien moeten we ter overbrugging naar het watersof tijdperk gebruikmaken van een pelletkachel om zo via een WKK (warmte kracht koppeling) aan voldoende elektriciteit te komen om de warmtepomp aan te sturen?

http://www.okofen-e.com/en/home/

 

we gaan natuurlijk niet alleen warmte uit een bron benutten maar ook warmte uit de ventilatielucht terugwinnen. Ook dit gebeurt met een warmtepomp.

 

Bron: http://www.energiefeiten.nl/#Enkele%20rendementen

Warmtepomp

Een warmtepomp pompt warmte van een laag temperatuurniveau naar een
hoger niveau. Het lage niveau is bijvoorbeeld de grondwarmte, die op enige
diepte het gehele jaar door ongeveer 12 graden is. De warmtepomp werkt
volgens hetzelfde principe als een koelkast, maar het doel is anders. Bij een
koelkast wordt de binnenruimte gekoeld en men neemt de warmte die daarbij
buiten de koelkast ontstaat, op de koop toe. Bij een warmtepomp gaat het juist
om die warmte. Daarmee kan een ruimte worden verwarmd. De warmte die
ontstaat is gelijk aan de pomp-energie, vermeerderd met de warmte die uit de
grond wordt gehaald. Het rendement lijkt daardoor groter dan 100%. Men
spreekt bij een warmtepomp van de COP. (= coëfficiënt of performance)
De COP kan bijvoorbeeld 4 zijn. Dan wordt 3 keer zoveel warmte, (gratis)
aan de grondwarmte onttrokken als de pomp-energie bedraagt. De totale
hoeveelheid geproduceerde warmte is dan 4 keer de pomp-energie. De COP
van een warmtepomp is groter naarmate het temperatuurverschil tussen inlaat en
uitlaat kleiner is. Daarom wordt een warmtepomp vaak gebruikt in combinatie
met vloerverwarming.

De werking van een warmtepomp

 

  

compressor

  

     

  grond
  warmte  

  nuttige
  warmte  

     

  

verdamper       expansie-       condensor
  ventiel
  

  

     

 

~  Een warmtepomp bestaat uit een gesloten kringloop, waarin
    een koelmiddel wordt rondgepompt
~  Voor verdampen is warmte nodig. In de verdamper verdampt  
    het koelmiddel bij lage druk en daarbij wordt warmte aan de
    grond onttrokken
~  Deze warmte wordt door de compressor naar de condensor
    gepompt
~  De damp, die de warmte bevat, wordt door de compressor
    gecomprimeerd en daarbij ontstaat extra warmte
~  In de condensor condenseert de damp bij hoge druk en de
    warmte die hierbij vrij komt wordt aan de omgeving
    afgegeven als nuttige warmte
~  In het expansieventiel expandeert het koelmiddel. Hierdoor
    daalt de druk en de temperatuur en de cyclus begint opnieuw  

FuelCell (toekomstige)oplossing?

Warmbouwen

Warmbouwen

Dd 21 november 2015

 

Afgelopen week zijn we op bezoek geweest bij De Tempel in den Haag. Een rijksmonument, uit begin 1900, waar bij het begon als bankgebouw en later als discotheek is gebruikt en nu huisvesting biedt aan de dienst archeologie van de gemeente Den haag.

http://energiesprong.nl/blog/den-haag-de-tempel/

 

uitgevoerd door KBnG architecten.

http://www.kbng.nl/

de toegepaste techniek heet Warmbouwen

http://www.warmbouwen.nl./

 

Eindrapport:

http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/NESK%20project%20De%20Tempel%20eindrapport.pdf

 

overdenkingen:

Waar wij nu tegenaanlopen is een soort twee stromen land, of proberen zoveel mogelijk het energieverbruik te verminderen. Dit kan door een hoge isolatiewaarde toe te passen. Kernwoorden daarbij zijn luchtdicht en damp open.

De problemen waar je dan bij een monumentaal pand tegen aan loopt is dat detailleringen en koude bruggen niet eenvoudig zijn op te vangen, met als risico vocht en schimmel problemen en hoge kosten voor maatwerk.

Bij warmbouwen gaat het er niet primair om, om minder energie te verbruiken maar juist andere energie. Door hernieuwbare energie uit de bodem te gebruiken leg je als gebruiker/pand minder beslag op fossiele brandstoffen, maar bottom line verbruik je wel veel energie voor de klimaatbeheersing van je pand. Een belangrijk deel van de energie zal door de muren/ramen uitstralen naar buiten.

Er is dus wel sprake van een CO2 reductie maar er vindt wel een opwarming van de omgeving plaats.

Kortom, wij zijn er nog niet uit.

 

 

Warmbouwen

Congres Zero Emission & Waste

 

 
 

Hernieuwbare energie.
Een heldere kijk op de praktijk.


Beste,

Noteer 1 december in uw agenda dan brengen 6 boeiende sprekers hun verhelderende visie op hernieuwbare energie en hoe u dit in de praktijk kunt brengen. U bent van harte uitgenodigd om dit unieke congres bij te wonen.

Duurzaamheid is een mooie gedachte maar waar staan we vandaag en wat zijn de perspectieven voor morgen? Hoe voorkomen we uitputting van onze fossiele energiebronnen en hoe kunnen we hernieuwbare energie concreet toepassen? Hoe kunnen we als ondernemer en mens duurzaam groeien?

Wij bieden u een interactieve en onderhoudende dag, onder leiding van Jan Willem van de Groep (winnaar Duurzame Top 50), waarin relevante en direct toepasbare oplossingen worden aangereikt zowel voor de particuliere woningbouw als de utiliteit.
Als afsluiter krijgt u een primeur avonturier Wilco van Rooijen en Edwin ter Velde van Team Xtreme Solar Drive Antarctica geven u een inkijk in hun bijzondere Zero Waste Expeditie naar de Zuidpool.

Op het eind van de dag is er tijd om na te praten en te netwerken bij een lunch.

Wacht niet met inschrijven want het aantal plaatsen is beperkt tot 1000 gasten!

 
 

MEER INFO EN SCHRIJF U IN MET CODE PH6717

 
 

 
 

.

Green Igloo staat voor duurzame, energiezuinige totaaloplossingen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat in huizen,

kantoren, hotels en winkels. Milieu en welzijn staan hierin centraal.

Onze oplossingen zijn gesteund op de 100% electric basis voor de toekomst.
powered by Orcon & Thercon

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Congres Zero Emission & Waste

Tot hoever moet/kun je isoleren?

Tot hoever moet/kun je isoleren?

Dd: 15 november 2015

Gisteren zijn we op de nationale duurzame huizen dag gaan kijken bij een duurzaam verbouwd bakhuis in Erichem. Het is een passief huis geworden. Daar is gekozen voor een warmwater collector, die de lucht verwarmt , samen met een goede (luchtdichte) gevel isolatie en achterzet ramen is er een passief huis ontstaan.

Heel erg leuk om te kunnen bewonderen.

 

Bij ons richt zich de discussie nu op, tot hoever kun je /moet je isoleren. Natuurlijk het principe is duidelijk. Deste beter er geïsoleerd wordt, deste minder energie er ingestopt hoeft te worden om comfortabel te kunnen wonen.

Echter, het is een bestaand pand, met bestaande koudebruggen, je zal dus ergens een compromis moeten sluiten, maar waar.

Tevens zijn er enorme glas oppervlakken, die uit zichzelf als een lage isolatie waarde hebben.

Tegelijk speelt heel nadrukkelijk het behoud van de kenmerkende monumentale delen van de dak constructie.

Tegoed isoleren kan ook tot mogelijk vocht ophoping in de balkkoppen leiden en dan tot rot, dat is iets dat niemand wil.

Kortom een leuke uitdaging.

 

Momenteel kijken we naar het pavatex systeem (labda waarde 0,038)

http://www.pavatex.nl/nl/produkten/dak/pavatherm/

Voor specifieke plekken naar het multitherm aero systeem (labda waarde 0,015)

http://www.baulinks.de/webplugin/2013/0944.php4

 

Opmerking: 1/labdawaarde geeft de RC waarde (isolatie waarde)

 

Naast isoleren moet je ook verwarmen. De logische keus lijkt een laag temperatuur vloerverwarmingssysteem.

Dit is een van de innovatieve voorbeelden. (met phase changing materials)

http://www.rihoclimatesystems.nl/voor-bedrijven-en-instellingen/klimaatsystemen/riho-crystal-climate-floor/

www.uniwarm.nl

 

 

 

 

Tot hoever moet/kun je isoleren?

Technische oplossingen 1/11/2015

 

Voor de klimaatbeheersing/ ventilatie denken we momenteel aan :

Vraaggestuurde HR-WTW ventilatiesysteem:

http://zakelijk.ithodaalderop.nl/producten/ventilatie-hele-huis/vraaggestuurde-ventilatie/qualityflow

 
 

Daar er per ruimte een of meerdere afzuigventielen komen, zijn de te gebruiken doorsnedes voor de afzuigkanalen beperkt.

Filmpje met werking: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-fQ0tdbxIbE#t=63

Er wordt centraal lucht aangevoerd. Doorgaans in hal-trappenhuis, een ruimte dus die direct aan de andere ruimtes ligt,  hier dus even puzzelen, inlaat liefst zo kort mogelijk achter de WTW unit.

De installatie is in Wageningen op verschillende adressen toegepast, eventueel is installatie dus te bezichtigen.

 

Voor verwarming:

En in verband met de verwarming: gaat de voorkeur uit naar een snel lage temperatuur stralingswarmtesysteem, –kan oa met de bioclina matten- .

http://bioclina.nl/

Waar die te plaatsen? :  Vloer niet echt handig i.v.m. benodigde verhoging, ik heb eea  het liefst op echte binnenwanden. Die zijn er in het noordelijke tekenlokaal genoeg, maar in het zuidelijke minder. Behalve de wand die de hoge kastenwand wordt.

 


 

Technische oplossingen 1/11/2015